Łukasz Molak na szefa Rady Miasta

28 września 2020Aktualności

łukasz

Wskutek rezygnacji z mandatu radnego przez dotychczasowego przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec powstał vacat na tej funkcji. Podczas sesji 30 września br. radni, w głosowaniu tajnym wybiorą nowe prezydium Rady. Zdecydowaliśmy się zaproponować radnym kandydaturę Łukasza Molaka na przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tym bardziej, że ta kandydatura spotkała się z dużym uznaniem radnych innych środowisk oraz ugrupowań, które wprowadziły swoich radnych do Rady Miasta Bolesławiec. Bardzo wysoki mandat społeczny oraz przychylność radnych utwierdziła nas w przekonaniu, że Łukasz Molak jest właściwym kandydatem do pełnienia tej jakże istotnej i odpowiedzialnej funkcji w Radzie Miasta.

Łukasz Molak (37 lat) – żonaty, pracujący, ojciec trzech córek. Posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 2014 roku radny Rady Miasta Bolesławiec. Uczestniczy w pracach dwóch istotnych Komisji Rady Miasta: Rewizyjnej oraz Komisji Petycji Skarg i Wniosków.

Współtwórca obywatelskiej inicjatywy – Impuls Miasta. W wyborach uzyskał aż 539 głosów, co stanowi trzeci wynik (nie licząc wyniku prezydenta miasta, który zrezygnował z objęcia mandatu radnego).

Łukasz Molak, to bardzo dobry organizator i człowiek, który potrafi pracować ponad podziałami. Regularnie, wraz z grupą oddanych przyjaciół, organizuje patriotyczne biegi przełajowe, festyny, koncerty rockowe, zabawy karnawałowe dla dzieci i dorosłych. Imprezy te cieszą się wielka popularnością integrując jednocześnie lokalną społeczność. Jest człowiekiem godnym zaufania, pracowitym, opanowanym i odpowiedzialnym. Nie ulega wpływom; jest niezależny i wierny zasadom. Łączy, a nie dzieli; zawsze chętnie udziela pomocy. To cechy, które powinny charakteryzować Przewodniczącego Rady Miasta.

W trakcie rozmów, radny Łukasz Molak zobowiązał się przede wszystkim do ciężkiej pracy. Nie chce się skupiać tylko na jednej z danych grup społecznych, ale podejmować działania, dbając o całą społeczność Bolesławca. Zależy mu przede wszystkim na jasnym i prostym przekazie społeczeństwu podejmowanych przez Radę decyzji oraz zwiększeniu udziału mieszkańców w stanowieniu lokalnego prawa tak, by podnieść poczucie wspólnego tworzenia otaczającej nas rzeczywistości.
Łukasz Molak prosi Koleżanki i Kolegów Radnych o poparcie zapewniając, że nie będzie czynił podziałów uzależniając swoje działania od przynależności klubowej czy poglądów. Jako radny niezależny jest w stanie tego dokonać.
—————————————-
AKTUALIZACJA 30.09.2020
W wyniku tajnego głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec (głosowało 20 z 21 radnych), radny Łukasz Molak uzyskał aż 8 głosów. Radny Józef Podkładek 11. Jeden radny oddał głos nieważny. Warto przypomnieć, że po wyborach samorządowych w 2018r. radny Łukasz Molak jako kandydat na funkcję szefa Rady uzyskał 7 głosów, a jego ówczesny kontrkandydat otrzymał ich 14. Tym razem się nie udało, ale bardzo cieszymy się z tego dodatkowego głosu. Można też, na podstawie głosowania z 2018 i dzisiejszego stwierdzić, że słabnie poparcie dla obozu prezydenta miasta w Radzie Miasta Bolesławiec.
Ps. W wyborach samorządowych 2018, Łukasz Molak zdobył 539 głosów. Jego dzisiejszy kontrkandydat 131 i nie wszedłby do Rady Miasta, gdyby nie rezygnacja z mandatu radnego przez obecnego prezydenta miasta na rzecz prezydentury.

 

5 2 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x