Czas na Impuls, nowy Impuls

18 października 2017Aktualności

ukasz i maciek
Drodzy Państwo, Szanowni Wyborcy,

informujemy, że z dniem publikacji niniejszego oświadczenia rezygnujemy z członkostwa w klubach radnych Ziemi Bolesławieckiej Rady Miasta Bolesławiec oraz Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Nasza decyzja podyktowana jest, odczuwaną nie tylko przez nas, potrzebą dokonania szeroko rozumianej zmiany w naszym samorządzie. Chcemy wspierać ludzi i środowiska dotychczas niesłyszane lub których słyszeć nie chciano tylko dlatego, że nie wywodzą się z zamkniętego przez dekady układu władzy. Chcemy otwierać się również na młodych dając IMPULS do dalszego rozwoju miasta i powiatu dla kolejnych pokoleń, przedstawiając konkretne propozycje dla mieszkańców.

Owa obywatelska inicjatywa, jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych zmianą i jako IMPULS MIASTA pomoże nam przygotować się do wyborów samorządowych w 2018. IMPULS MIASTA, to akcja, która ma na celu skupiać ludzi posiadających wystarczająco dużo energii i pomysłów, by zaoferować naszemu miastu i powiatowi nową wizję rozwoju. Chcemy działać i pracować dla Bolesławca, chcemy być IMPULSEM dla naszej małej ojczyzny. Zaproponujemy rozwiązania, które oddadzą Bolesławiec bolesławianom rozbijającym się o zamknięty układ władzy, która izoluje ich od procesu zarządzania miastem i jego jednostkami organizacyjnymi.

IMPULS to energia, a tej jest w ostatnich latach zdecydowanie za mało w lokalnym samorządzie. Jeśli masz podobne odczucia, przyłącz się do nas! lub już teraz porzuć układ, w którym tkwisz, a na który nie musisz być skazany. Wspólnie możemy więcej, a ostatnie wybory pokazały, że zmiana jest możliwa. Zapraszamy na stronę www.impulsmiasta.pl, która będzie sukcesywnie rozbudowywana m.in. o informacje dotyczące naszych akcji, propozycji programowych i ludzi skupionych wokół tej idei. IMPULS MIASTA jest też na Facebooku, Twitterze i Instagramie – zachęcamy do polubienia.

Ps. Nasza decyzja nie ma i nie będzie miała absolutnie żadnego negatywnego wpływu na realizację ślubowania jakie złożyliśmy mieszkańcom miasta i powiatu, a wręcz czujemy, że nowa rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy jako radni niezależni, pozwoli nam ten mandat wykonywać jeszcze bardziej efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami naszych wyborców. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, kolegom radnym z klubów ZB za dotychczasową współpracę oraz życzymy wielu pozytywnych i skutecznych decyzji dla dobra mieszkańców miasta i powiatu.

Z wyrazami szacunku,

0 0 votes
Article Rating
15
0
Would love your thoughts, please comment.x