wlasciwe
IMPULS LOKALNY to inicjatywa nas – BOLESŁAWIAN I MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO dostrzegających potrzebę dokonania szeroko rozumianej zmiany w naszym samorządzie. Chcemy wspierać ludzi i środowiska dotychczas niesłyszane lub których słyszeć nie chciano tylko dlatego, że nie wywodzą się z zamkniętego przez dekady układu władzy. Chcemy otwierać się również na młodych dając IMPULS do dalszego rozwoju miasta, gmin i powiatu dla kolejnych pokoleń, przedstawiając konkretne propozycje dla mieszkańców.
Owa obywatelska inicjatywa, jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych zmianą. Jako IMPULS bolesławian i mieszkańców powiatu pomogła przygotować się do wyborów samorządowych w 2018 roku, w wyniku których, dzięki Państwa zaufaniu zdobyliśmy aż 5 mandatów w Radzie Miasta i Powiatu. IMPULS LOKALNY, to akcja, która ma na celu skupiać ludzi posiadających wystarczająco dużo energii i pomysłów, by zaoferować naszemu miastu i powiatowi nową wizję rozwoju. Chcemy działać i pracować dla Bolesławca i gmin naszego powiatu, chcemy być IMPULSEM dla naszej małej ojczyzny. Proponujemy rozwiązania, które oddadzą Bolesławiec i Powiat Bolesławiecki, bolesławianom i mieszkańcom powiatu rozbijającym się o zamknięty układ władzy, która izoluje ich od procesu zarządzania miastem, powiatem i jego jednostkami organizacyjnymi.
 
IMPULS to energia, a tej jest w ostatnich latach zdecydowanie zbyt mało w lokalnym samorządzie. Jeśli masz podobne odczucia, przyłącz się do nas! lub już teraz porzuć układ, w którym tkwisz, a na który nie musisz być skazany. Wspólnie możemy więcej, a ostatnie wybory pokazały, że zmiana jest możliwa. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony impulslokalny.pl, która będzie sukcesywnie rozbudowywana m.in. o informacje dotyczące naszych akcji, propozycji programowych i ludzi skupionych wokół tej idei. Jesteśmy również na Facebooku i Instagramie.

Genezę powstania naszej inicjatywy opisują jej założyciele: Maciej Małkowski i Łukasz Molak TUTAJ.

Zapraszamy!