Data ostatniej aktualizacji: [17.01.2022]

 1. Wprowadzenie
  1. Serwis internetowy “impulslokalny.pl” (zwany dalej “Serwisem”) szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych z najwyższą starannością. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa użytkowników oraz obowiązki Administratora danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administrator danych
  1. Administratorem danych osobowych jest “Impuls Lokalny” z siedzibą w Bolesławcu, zwany dalej “Administratorem”.
 3. Zakres przetwarzanych danych
  1. Serwis zbiera dane o użytkownikach, w tym dane osobowe, za pośrednictwem formularzy kontaktowych, podczas rejestracji do serwisu oraz automatycznie podczas korzystania z Serwisu, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dane dotyczące korzystania z Serwisu.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. realizacji usług elektronicznych,
   2. komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem,
   3. celów marketingowych Administratora, o ile użytkownik wyraził na to zgodę,
   4. analizy statystycznej i ulepszania Serwisu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, niezbędność do wykonania umowy lub działania na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.
 5. Prawa użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przenoszenia danych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Okres przechowywania danych
   1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich osiągnięciu przez czas wymagany przez przepisy prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
  3. Zabezpieczenia danych
   1. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
  4. Udostępnianie danych
   1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją usług Serwisu, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub organom publicznym w przypadkach wymaganych przepisami prawa.
  5. Pliki cookies
   1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu do urządzenia użytkownika.
  6. Zmiany w polityce prywatności
   1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
  7. Kontakt
   1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: biuro@impulslokalny.pl