Drastyczny wzrost podatków! Zobacz kto, jak głosował

27 października 2022Aktualności

bloki

To już kolejny, od 2019 rok, kiedy to radni miejscy z komitetu prezydenta miasta Bolesławiec Piotra Romana i na jego wniosek podnieśli lokalne podatki. Wydawać by się mogło, że spory wzrost miejskich danin nie spowoduje w następnych latach kolejnych, corocznych podwyżek. Nic bardziej mylnego, a Bolesławiec ma jedne z najwyższych stawek podatków lokalnych w kraju.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta, ponownie na wniosek prezydenta miasta Piotra Romana, radni skupieni wokół niego oraz z nim sympatyzujący dokonali drastycznych podwyżek podatków od nieruchomości i środków transportowych (tj. od powierzchni mieszkań, domów, budynków działalności gospodarczej (pracodawców) i gruntów). Podwyżki te wejdą w życie 01.01.2023r.

Za podwyżką w/w podatków głosowali radni: Łukasz Jaźwiec, Józef Pokładek, Damian Sawczak, Zdzisław Abramowicz, Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Renata Fredyk, Dawid Kołodziej, Mirosław Sakowski, Stanisław Wiącek, Piotr Klasa, Marian Kostecki.

Przeciw, na komisjach i sesji, byli radni Klubu Impuls Miasta: Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski i Łukasz Molak, a także radni Klubu PiS Bogdan Biernat oraz Dawid Sarbak.

Bolesławianie oczekują, że konieczne oszczędności rządzący miastem zaczną od siebie, a takiej informacji ani mieszkańcom, ani radnym nie przedstawiono. Prezydent miasta Piotr Roman nie zaprezentował pomysłu na racjonalizację miejskiej administracji, czy jej jednostek. I nie chodzi tu o oszczędności wynagrodzeń wielu zwykłych ludzi pracujących na sukces Bolesławca, a o rewizję stanowisk kierowniczych, strukturę przedsiębiorstw oraz możliwości konsolidacji jednostek organizacyjnych miasta.

Brak zrównoważonej polityki podatkowej władz miasta w latach poprzednich (przed wyborami stawka podatku od nieruchomości (mieszkań) wynosiła zero) musiała spowodować tak drastyczny wzrost podatków lokalnych. Warto tutaj zaznaczyć, że inni włodarze gmin powiatu bolesławieckiego nie potwierdzali wcześniej jakoby zmniejszyły się wpływy z podatków PiT i CiT do budżetów gmin. Władza lokalna powinna uprzednio przedstawić program oszczędności po swojej stronie, a dopiero potem sięgać do kieszeni bolesławian. Tego zabrakło, szczególnie w tym trudnym dla mieszkańców i pracodawców czasie po pandemii oraz w trakcie kryzysu gospodarczego spowodowanego rosyjską napaścią na Ukrainę.

Radni Impulsu Miasta:
Maciej Małkowski – szef Klubu Radnych IM
Iwona Bojko
Dominik Chodyra
Łukasz Molak
Jacek Łuczkowski – radny powiatu bolesławieckiego

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x