Drogo jak w TBS

22 stycznia 2018Aktualności

slider tbs 1

Otrzymujemy od Państwa informacje o ustalonych drastycznie wysokich opłatach za wykonanie kserokopii dokumentów dla członków danej wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej przez miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. (5,- zł za jedną str. A-4). Takie stawki w znacznym stopniu utrudniają realizację m.in. prawa dostępu do informacji publicznej przez podmioty zobowiązane do udzielania takich informacji.

Warto wspomnieć, że każda ze wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez miejską spółkę TBS ponosi opłaty z tytułu kosztów zarządu daną wspólnotą mieszkaniową. Zgodnie z ustawą o dostępnie do informacji publicznej, każdy ma prawo do nieodpłatnego dostępu do takiej informacji, a ewentualne koszty udostępnienia informacji mają jedynie pokryć koszt jej wytworzenia. Zawyżanie opłat za sporządzenie kserokopii można uznać za utrudnianie dostępu do podstawowych informacji.

TBS Sp. z o.o. jest w 100% spółką miejską, a właścicielem, jako “Zgromadzenie Wspólników”, jest prezydent miasta Bolesławiec. Wzywamy więc Pana Prezydenta do niezbędnej interwencji i ułatwienia mieszkańcom oraz klientom TBS wykonywania prawa dostępu do informacji publicznej oraz tej, która ich bezpośrednio dotyczy.

Jeśli spotkaliście się Państwo z podobnymi sytuacjami, również w innych jednostkach organizacyjnych miasta Bolesławiec, prosimy o komentarz lub kontakt priv. Zapewniamy anonimowość.

(Poniżej treść zarządzenia prezesa TBS Sp. z o.o.)

 

im1

0 0 votes
Article Rating
8
0
Would love your thoughts, please comment.x