Wybory Samorządowe 2024

Strona internetowa Komitetu Wyborczego Wyborców IMPULS LOKALNY
Jacek Łuczkowski – kandydat na radnego do Rady Powiatu
b08a6050

Okręg wyborczy nr 1, lista nr 12,  miejsce nr 1

Mam 57 lat, żonaty, dorosły syn. Prawnik, podyplomowe studia menedżerskie oraz studia Master of Business Administration. Jestem współzałożycielem i prezesem Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec, wiceprezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej. Pełnię mandat opozycyjnego radnego powiatu. Jestem szefem Klubu Radnych Ponad Podziałami, członkiem Komisji Skarg i Wniosków Rady Powiatu. W tej kadencji złożyłem 63 pisemnych interpelacji dot. spraw mieszkańców powiatu. Byłem i jestem bezpartyjny. Proszę o Państwa głos.

Będąc radnym nadal będę działać na rzecz:

 • poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenia patroli pieszych, poprzez dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego,
 • tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju bolesławieckiego szkolnictwa, zwłaszcza zawodowego,
  bezpłatnego udostępniania hal sportowych dla dzieci i młodzieży trenującej w klubach i stowarzyszeniach realizujących zadania publiczne,
 • opracowania wspólnie z Gminą Miejska programu stypendialnego dla sportowców,
  zwiększenia środków w ramach konkursów na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty pożytku publicznego,
 • przywrócenia połączeń PKS z Jelenią Górą,
 • utworzenia stanowiska ogrodnika powiatowego, tak aby jak najbardziej racjonalnie z uwzględnieniem przepisów i potrzeb mieszkańców prowadzić gospodarkę zielenią,
 • zorganizowania „I Bolesławieckiego Festynu Organizacji Pozarządowych”,
 • wsparcia dla stowarzyszeń pomagającym bezdomnym zwierzakom,
 • stworzenia banku dobrych pomysłów.

Proszę o Państwa głos 7 kwietnia 2024. Nie ma rzeczy niemożliwych, gdy jest Impuls do działania.

rp impuls miasta jacek luczkowski a2 20szt kopia 1

WESPRZYJ NAS FINANSOWO