Kto był przeciwny zniesieniu Strefy Płatnego Parkowania i konsultacjom z bolesławianami?

3 lipca 2021Aktualności

fot do art

Przedstawiamy wynik głosowania imiennego radnych Rady Miasta Bolesławiec w dniu 30 czerwca br. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustanowienia SPP i przekazaniu zagadnienia do konsultacji społecznych mieszkańcom Bolesławca. 

Zgodnie z oczekiwaniami bolesławian, jako Klub Radnych IMPULS MIASTA złożyliśmy 7. czerwca 2021r. do przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, w celu uruchomienia konsultacji społecznych w tym zakresie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez radnych Rady Miasta Bolesławiec leżało i wciąż leży w szeroko pojętym interesie społecznym znacznego grona bolesławian, ponieważ była ona złożona na ich wniosek. Przedstawiona przez Klub Radnych IMPULS MIASTA uchwała odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców w związku z chaosem i niegospodarnością związaną z urządzeniem strefy płatnego parkowania w Bolesławcu. Liczne rozmowy z bolesławianami, przedsiębiorcami, setki krytycznych komentarzy, wiadomości e-mail oraz imienna ankieta na portalu społecznościowym Facebook Impulsu Miasta, w której udział wzięło 412 mieszkańców, a 92 % mieszkańców (380 głosów) wyraziło swoje żądanie, co do uchylenia uchwały w spr. ustanowienia SPP, były ważkim argumentem do podjęcia przez Radę Miasta Bolesławiec takiej decyzji. Wspomniany wynik badania opinii publicznej jasno pokazuje tendencję oraz oczekiwania bolesławian i nie mogło pozostać bez reakcji.

Mieszkańcy zwracali uwagę na szereg błędów popełnianych przy urządzaniu SPP, tj. wkopywanie i wykopywanie słupków drogowych ograniczających poruszanie się pojazdów w różnych częściach miasta oraz likwidację dotychczasowych miejsc parkingowych przy ich domach, itp. Takie działania spowodowały, że nie mają możliwości zaparkowania swoich pojazdów nawet po uruchomieniu SPP w oparciu o obowiązujący projekt organizacji ruchu. Wiele kontrowersji wśród bolesławian wzbudził również fakt urządzenia biura SPP w jednym z bolesławieckich centrów handlowych. Jak zauważają bolesławianie, zwiększa to koszty obsługi całego przedsięwzięcia (czynsz za wynajem) i ma wpływ na ceny usług parkingowych. Wielu mieszkańców zwraca również fakt na brak regulaminu SPP, a przez to niejasne są zasady korzystania z płatnego parkowania.

Uchylenie uchwały dot. ustanowienia SPP miało otworzyć drogę do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców Bolesławca w oparciu o przedstawiony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec projekt organizacji ruchu w proponowanej Strefie Płatnego Parkowania. Stało się jednak inaczej.

Niestety, 30 czerwca br. Rada Miasta Bolesławiec, większością głosów radnych prezydenta miasta (tzw. “Bezpartyjni” (obecnie “FORUM”), “Ziemia Bolesławiecka”, radni niezrzeszeni) nie wsłuchała się w postulaty bolesławian i zagłosowała przeciw naszemu projektowi uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. SPP i przekazaniu zagadnienia do konsultacji społecznych (7 “za”, 14 “przeciw”). 

glosowanie

 

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x