Nierówne zasady sprzedaży mieszkań komunalnych

2 kwietnia 2019Aktualności

bolec art

W roku 2002 władze Bolesławca wprowadziły 95% bonifikatę dla wszystkich sprzedawanych mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym. W roku 2003 bonifikatę zmniejszono do 90%, a w 2007 zniesiono ją całkowicie. Przywrócono ją w roku 2012 w wysokości 90% dla ostatniego, sprzedawanego mieszkania w budynku (wspólnocie). W roku 2015 ustanowiono 90% bonifikatę dla dwóch ostatnich, sprzedawanych mieszkań w budynku (wspólnocie) i takie zasady obowiązują obecnie.
Aktualny stan prawny zatem uniemożliwia udzielenie bonifikaty od ceny mieszkań zbywanych na rzecz najemców w budynkach, w których pozostały więcej niż dwa lokale mieszkalne będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. W takiej sytuacji znajduje się wielu bolesławian.

Klub Radnych IMPULS MIASTA: Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski, Łukasz Molak oraz radny powiatu Jacek Łuczkowski zgłosili na początku marca br. projekt uchwały Rady Miasta Bolesławiec, który upowszechniłby możliwość wykupu mieszkań komunalnych dla wszystkich, dotychczasowych i wieloletnich najemców. Taka uchwała pozwoliłaby na szerszą prywatyzację komunalnego zasobu mieszkaniowego i wpłynęłaby na zmniejszenie kosztów zarządzania i utrzymania tych nieruchomości.
Podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec 29 marca br., ów projekt uchwały nie spotkał się niestety ze zrozumieniem ze strony prezydenta miasta oraz skupionych wokół niego radnych.

Zdaniem radnych IM i nie tylko, taka decyzja prezydenta miasta spowodowana jest potrzebą utrzymywania miejskiej spółki TBS, która rywalizuje z prywatnymi przedsiębiorcami na rynku zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Za ustanowieniem równych zasad sprzedaży mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców i poszerzeniem katalogu najemców, którzy mogliby skorzystać z bonifikaty głosował Klub Radnych IMPULS MIASTA oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (Szymon Pogoda, Jadwiga Stachów, Dawid Sarbak). Niestety, posiadający większość w Radzie radni prezydenta odrzucili projekt uchwały radnych IMPULSU MIASTA utrzymując tym samym nierówne zasady udzielania bonifikaty.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x