Odzyskaj pieniądze od MZGK – Gotowy druk

5 grudnia 2017Aktualności

slider odzyskaj pieniadze

Szanowni Państwo, Klienci Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Bolesławcu, utrzymujący kult zmarłych w grobach murowanych*, w których pochowano więcej niż jedną osobę.

Otrzymujemy od Państwa zgłoszenia dotyczące możliwości odzyskania bezprawnie pobranej przez miejską spółkę MZGK opłaty  prolongacyjnej na kolejne 20 lat za grób murowany , w którym pochowano więcej niż jedną osobę. Sprawa jest oczywista i jednoznaczna, o czym stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 912.)**

Pomimo jednoznacznego przepisu w/w ustawy, orzecznictwa, a także dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu z dnia 27.06.2017, MZGK przez lata bezprawnie pobierał opłaty prolongacyjne od osób utrzymujących kult zmarłych pochowanych w grobach murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby. Cennik MZGK nigdy nie zawierał takiej pozycji, dlatego, wg naszej wiedzy, w wystawianych przez Spółkę fakturach wpisywano w tytule np. „Opłata za prawo użytkowania grobu jednomiejscowego na kolejne 20 lat”. (Przykładowa, tego typu faktura TUTAJ). Być może, w niektórych przypadkach, pobrano pieniądze z innego tytułu, a dotyczyło to tak naprawdę przedmiotowej opłaty prolongacyjnej.

Kwestia cennika, została jednoznacznie określona przez Prezydenta Miasta Bolesławiec dopiero 6 czerwca 2017 w Zarządzeniu nr 160/2017 w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10.  W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Bolesławiec nie ma podanej ceny z tytułu przedmiotowej opłaty, co jest oczywiście zgodne z ustawą, która w art. 21 stwierdza m.in. , że nadzór nad przestrzeganiem ustawy oraz przepisów wykonawczych sprawuje prezydent miasta.

Z przykrością należy stwierdzić, że władzy lokalnej oraz zależnym od niej mediom nie zależy na nagłośnieniu sprawy i poinformowaniu mieszkańców, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa w dochodzeniu swoich należności z w/w tytułu (wg Kodeksu Cywilnego do 10 lat od dnia wystawienia faktury VAT (art. 118).  W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa gotowy DRUK WEZWANIA MZGK DO ZWROTU OPŁATY, który można pobrać TUTAJ (lub pod tekstem.jpg) a następnie wydrukować wpisując swoje dane.
Jeżeli, pomimo Państwa wezwania kierowanego do MZGK, nie otrzymacie należnego Wam zwrotu opłaty, bardzo prosimy o kontakt. Będziemy Państwa wspierać pomocą prawną w przygotowaniu ewentualnego pozwu zbiorowego przeciwko MZGK Sp. z o.o. w tej materii lub każdemu z osobna.

W razie pytań i wątpliwości wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu 666876701 lub poprzez nasz formularz kontaktowy TUTAJ.

*) Grób murowany – grób posiadający 4 wymurowane ściany wewnątrz grobu, do powierzchni gruntu. Do ustalenia w MZGK – Cmentarz Komunalny tel. 75 732 37 18, 75 734 62 71 (po 16-tej), kom. 667 066 066.

**) Artykuł 7. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 912.):
„1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek  osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie  zwłok.  Zastrzeżenie  to  ma  skutek  na  dalszych  lat  20 i może  być odnowione.
3. Przepisy ust.1 i 2 nie  mają  zastosowania  do  chowania  zwłok  w grobach murowanych  przeznaczonych  do  pomieszczenia  zwłok  więcej  niż  jednej  osoby, a także  do  chowania  urn  zawierających  szczątki  ludzkie  powstałe  w wyniku spopielenia zwłok.”

 

druk wezwanie do zaplaty 1
0 0 votes
Article Rating
6
0
Would love your thoughts, please comment.x