Podatki znowu w górę! Kto jak głosował?

2 listopada 2021Aktualności

rat

Mija dokładnie rok, kiedy to radni miejscy z komitetu prezydenta miasta Bolesławiec i na jego wniosek maksymalnie podnieśli lokalne podatki i opłaty. Wydawać by się mogło, że spory wzrost miejskich danin nie spowoduje w najbliższych latach kolejnych podwyżek. Nic bardziej mylnego.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta, ponownie na wniosek prezydenta miasta, radni skupieni wokół niego oraz z nim sympatyzujący dokonali maksymalnie dopuszczanych prawem podwyżek podatków od nieruchomości i środków transportowych (tj. od powierzchni mieszkań, domów, budynków działalności gospodarczej (pracodawców) i gruntów). Podwyżki te wejdą w życie 01.01.2022r.

Za podwyżką w/w podatków głosowali radni: Łukasz Jaźwiec, Józef Pokładek, Damian Sawczak, Zdzisław Abramowicz, Adam Biesiadecki, Leszek Chudzik, Renata Fredyk, Dawid Kołodziej, Mirosław Sakowski, Stanisław Wiącek, Piotr Klasa, Marian Kostecki.
Wstrzymał się od głosu radny Dariusz Filistyński.
Przeciw, na komisjach i sesji, byli radni Klubu Impuls Miasta: Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski i Łukasz Molak oraz radni Klubu PiS Bogdan Biernat, Dawid Sarbak i Jadwiga Stachów.
Nieobecny na sesji Rady Miasta był radny Andrzej Żuk.

Bolesławianie oczekują, że konieczne oszczędności rządzący miastem zaczną od siebie, a takiej informacji ani mieszkańcom, ani radnym nie przedstawiono. Prezydent miasta nie zaprezentował pomysłu na racjonalizację miejskiej administracji, czy jej jednostek. I nie chodzi tu o oszczędności wynagrodzeń wielu zwykłych ludzi pracujących na sukces Bolesławca, a o rewizję stanowisk kierowniczych, strukturę przedsiębiorstw oraz możliwości konsolidacji jednostek organizacyjnych miasta.

Kolejna podwyżka jest niezrozumiała, tym bardziej, że inni włodarze gmin powiatu bolesławieckiego nie potwierdzają jakoby zmniejszyły się wpływy z podatków PiT i CiT do budżetów gmin. Władza lokalna powinna przedstawić oszczędności po swojej stronie, a dopiero potem sięgać do kieszeni bolesławian. Tego zabrakło, szczególnie w tym trudnym dla mieszkańców i pracodawców czasie pandemii.

Zapraszamy na Facebook: www.facebook.com/ImpulsMiasta

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x