Wstrzymać egzekucję

17 listopada 2017Aktualności

slider Wstrzymac egzekucje 1

APEL DO PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z obwieszczeniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu (sygn. Km 16/17) o pierwszej licytacji nieruchomości użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: “Spectrum Galerie” sp. z o.o., położonej przy Zgorzelecka – Łokietka – Górne Młyny, 59-700 Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00037914/8 zarządzoną na 20 listopada br. godz. 9.30,

apelujemy o rozważenie podjęcia działań polegających na złożeniu stosownych wniosków do Komornika Sądowego w Bolesławcu prowadzącego egzekucję w tej sprawie, skutkujących wstrzymaniem egzekucji komorniczej i odroczeniem tej licytacji.

Niepokój nasz i zdumienie budzi zdobyta informacja, że to Gmina Miejska Bolesławiec okazuje się być wierzycielem w/w dłużnika z tytułu zaległości podatkowych na kwotę ponad 400 tys. zł i złożyła wniosek o wykonanie egzekucji z w/w nieruchomości (tej informacji nie ma w  obwieszczeniu komornika sądowego). Ów fakt, zarówno dla nas, jak i opinii publicznej, a przede wszystkim Rady Miasta Bolesławiec, może być zupełnym zaskoczeniem.

Brak pełnej i transparentnej  informacji na temat dotychczasowych działań Pana Prezydenta dotyczących przedmiotowej nieruchomości oraz roli Gminy Miejskiej Bolesławiec w poszczególnych procesach i podejmowanej aktywności negocjacyjnej na przestrzeni czasu od dnia  nabycia tej nieruchomości od poprzednich właścicieli użytkowania wieczystego przez obecnego dłużnika, nakazuje nam zwrócić się do Pana Prezydenta z powyższym apelem.

W ciągu ostatnich 10 lat opinia publiczna bardzo skąpo była informowana na temat  podejmowanych działań i roli Pana Prezydenta w odniesieniu do zamierzonej realizacji inwestycji na tej nieruchomości przez obecnego dłużnika naszej gminy. 

Mając na względzie dobro naszego miasta, jak również  szacunek i dbałość o wizerunek  zarówno Urzędu Miasta Bolesławiec jak i Urzędu Prezydenta Miasta Bolesławiec podejmujemy to nasze działanie uważając, że w obecnej sytuacji zarówno Rada Miasta Bolesławiec jak i wszyscy mieszkańcy mamy prawo do pełnej i transparentnej informacji związanej z aktualną sytuacją jak i motywami dotychczas podejmowanych działań skutkujących obecnym stanem związanym z licytacją tego gruntu, w której Gmina Miejska Bolesławiec jest wierzycielem.

W tym stanie rzeczy i posiadanych przez nas zastrzeżeń, gotowi jesteśmy podzielić się z Panem Prezydentem naszą wiedzą mając na względzie wzmocnienie Pańskiego przekonania, co do zasadności podjęcia przez Pana Prezydenta działań, o które apelujemy.

Czas i trudność w ewentualnym spotkaniu się z Panem Prezydentem wymusza na nas taką formułę działania.

           Z wyrazami szacunku i zrozumienia

Maciej Małkowski – radny Powiatu Bolesławieckiego (okr. Bolesławiec) – Impuls Miasta

Dariusz Mucha – radny Miasta Bolesławiec

Łukasz Molak – radny Miasta Bolesławiec – Impuls Miasta


W ślad za naszą publikacją, sprawę opisuje portal bolec.info TUTAJ ,który ujawnia nowe informacje w sprawie.


AKTUALIZACJA, 17.11.br:
Skontaktowała się z nami wiceprezydent Bolesławca – Pani Iwona Mandżuk-Dudek i poinformowała, że w związku z nieobecnością pana prezydenta (również w przyszłym tygodniu), została upoważniona do zorganizowania spotkania z radnymi w tej sprawie. Strony ustaliły termin spotkania na poniedziałek, przed licytacją komorniczą.


AKTUALIZACJA, 20.11.br:
Jak informuje portal Bolec.info egzekucja komornicza nie odbyła się, a Urząd Miasta nic nie wiedział o postępowaniu układowym rozpoczętym przez dłużnika. Szczegóły TUTAJ. Sprawa robi się coraz bardziej enigmatyczna. Na spotkaniu z panią wiceprezydent radni przekazali swoje uwagi, jednak w ich odczuciu urzędnicy nie wykazywali większego zainteresowania, a całość nie wzbudza w nich zaniepokojenia.


 

(Poniżej skan pisma złożonego w Urzędzie Miasta Bolesławiec.)

apel 1

(fot. tytułowe GoogleMaps)

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x