Raport Polskiej Akademii Nauk rzucił światło na trudną sytuację, z jaką zmaga się wiele polskich miast, w tym Bolesławiec. Spośród 122 miast średniej wielkości, Bolesławiec został wskazany jako jedno z tych zagrożonych marginalizacją. To ostrzeżenie staje się jeszcze bardziej palące w kontekście ostatniego raportu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, gdzie Bolesławiec znalazł się w wykazie 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Nasze Miasto, które kiedyś było ośrodkiem rzemieślniczym i kulturalnym, musi zmierzyć się z trudnościami wynikającymi z transformacji ustrojowej oraz z globalnymi trendami gospodarczymi. W obliczu tych wyzwań Bolesławiec musi działać szybko i efektywnie, aby zapobiec utracie swojej tożsamości społeczno-gospodarczej oraz odwrócić nurt marginalizacji.

Jednym z najbardziej niepokojących trendów jest widoczny odpływ młodych i wykształconych mieszkańców z miasta. To zjawisko negatywnie wpływa na potencjał rozwojowy Bolesławca, prowadząc do obniżenia dynamiki społeczno-gospodarczej oraz pogłębienia różnic w strukturze demograficznej. Jednakże, poprzez skuteczne działania podejmowane w ramach programów rozwojowych, istnieje szansa na odwrócenie tego trendu i zatrzymanie odpływu młodych z miasta.

Jak zauważa Łukasz Molak – kandydat IMPULSU LOKALNEGO na Prezydenta Miasta:„Aby osiągnąć ten cel, Bolesławiec może skorzystać z różnych narzędzi i programów wsparcia, w tym np. z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Ten program oferuje możliwość zdobycia ogromnych funduszy na inwestycje infrastrukturalne, komunikacyjne, mieszkaniowe, wsparcie dla przedsiębiorstw oraz na projekty społeczne, co może stanowić istotny Impuls dla rozwoju miasta. Wśród 139 miast, Bolesławiec został wyznaczony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszar strategicznej interwencji. Taka kwalifikacja otwiera furtkę do aplikowania o środki finansowe m.in. ze wspomnianego programu.”

Jednakże, kluczowe znaczenie będzie miało również zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji i wdrażania projektów. Bolesławiec musi stworzyć otwarte i transparentne struktury dialogu społecznego, które umożliwią mieszkańcom aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości miasta. Tego praktycznie obecnie nie ma, a wszelkie strategiczne i kosztowne projekty są realizowane bez konsultacji z mieszkańcami.

Ważnym aspektem będzie także skorzystanie z doświadczenia instytucji zajmujących się szeroko pojętą tematyką samorządu oraz dobrych praktyk innych miast. Mogą one służyć wsparciem technicznym i doradczym dla bolesławieckich urzędników. Współpraca z ekspertami pozwoli na skuteczne planowanie i realizację projektów rozwojowych, co jest niezwykle istotne w kontekście ograniczonych zasobów.

Wreszcie, Bolesławiec musi zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska i możliwe do wykorzystania zasoby naturalne. Inwestycje w efektywność energetyczną, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz dbałość o czystość środowiska naturalnego mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Dla Bolesławca nadchodzące lata będą okresem wyzwań, ale także szans na przemiany i pozytywne zmiany. Poprzez zdecydowane działania, skoordynowaną współpracę między sektorem publicznym, prywatnym a społecznym oraz wykorzystanie dostępnych zasobów, miasto może przeciwdziałać zagrożeniom marginalizacją i zapaścią, kierując się ku bardziej stabilnej i zrównoważonej przyszłości.

„Te cele można osiągnąć. Nie można jednak oczekiwać innych rezultatów wybierając od blisko ćwierć wieku tych samych ludzi do rządzenia miastem. Czas na zmiany, czas na Impuls gospodarczy dla Bolesławca.” – dodaje Łukasz Molak – kandydat IMPULSU LOKALNEGO na Prezydenta Miasta.

Opracował Maciej Małkowski

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x