Choć w naszym mieście powstaje wiele nowych mieszkań, głównie w formule deweloperskiej, to nadal brakuje nam skutecznej polityki mieszkaniowej dla bolesławian.

Rozwój infrastruktury mieszkaniowej jest zasadniczo korzystny dla naszego miasta, jednak formuła, w jakiej obecnie się to odbywa, stawia przed wieloma osobami barierę finansową. Szczególnie młode rodziny i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniego lokum, które nie obciąży zbytnio ich budżetu.

W Bolesławcu nie są realizowane skuteczne programy budowy mieszkań komunalnych, które mogłyby być dostępne dla szerokiego grona mieszkańców, zwłaszcza dla młodych czy par. Tego rodzaju programy mogłyby oferować mieszkania na różne sposoby, na przykład jako opcję dojścia do własności, na wynajem lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tego brakuje. Coraz więcej miast zauważa ten problem i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców. Trwająca budowa kilkudziesięciu mieszkań realizowana przez miejski TBS, to kropla w morzu potrzeb. Podobnie zresztą jest z brakiem żłobków.

Jak zauważa Łukasz Molak – kandydat IMPULSU LOKALNEGO na Prezydenta Miasta: – „Takie braki m.in. w ofercie mieszkaniowej mają negatywny wpływ na społeczność lokalną. Młodzi ludzie, nie będąc w stanie znaleźć odpowiedniego i dostępnego mieszkania, zmuszeni są szukać alternatywnych miejsc zamieszkania poza Bolesławcem. Efektem tego jest nie tylko utrata potencjalnych mieszkańców, ale także ograniczenie możliwości rozwoju miasta. Mniejsza liczba ludności w wieku produkcyjnym może prowadzić do spadku aktywności gospodarczej oraz braku dynamiki społeczno-kulturalnej. Czas to zmienić.”

Twierdzenie władz miasta, że w Bolesławcu odnotowuje się rekordową liczbę budów mieszkań w sektorze prywatnym – deweloperskim, nie jest odpowiedzią na potrzeby znacznej części bolesławian oraz utrzymania rozwoju miasta w kontekście niżu demograficznego. Tak więc, aby przeciwdziałać temu trendowi, konieczne jest wprowadzenie skutecznego programu mieszkaniowego, który odpowiadałby na realne potrzeby bolesławianek i bolesławian. Takie działania mogą przyczynić się nie tylko do zatrzymania obecnych mieszkańców, ale także przyciągnięcia nowych oraz stworzenia stabilnych warunków do rozwoju, dla wszystkich.

Opracował: Maciej Małkowski

3 4 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x