Mała społeczność niedaleko Bolesławca stoi przed wyzwaniem, które budzi znaczące obawy związane ze zdrowiem i ochroną środowiska.

W centrum tej sprawy znajdują się plany transformacji starej kopalni piaskowca, znanej w okolicy jako “Rakowiczki”, w miejsce do składowania odpadów.

Rozporządzenie wydane przez Marszałka Dolnośląskiego, zezwalające na składowanie prawie 400.000 ton odpadów przez firmę z regionu Poznania na tym obszarze, spotkało się z energicznym oporem ze strony lokalnej społeczności. Od kiedy mieszkańcy gminy Lwówek Śląski zostali poinformowani o zamiarach wykorzystania obszaru dawnej kopalni “Rakowiczki” na składowisko odpadów, narastało silne niezadowolenie. Społeczność lokalna wyraża obawy o negatywny wpływ na środowisko oraz zagrożenie dla ich zdrowia i jakości życia.

Jednym z kluczowych argumentów przeciwników tego przedsięwzięcia jest położenie dawnej kopalni w bezpośredniej bliskości rzeki Bóbr oraz akwenów, z których wodę czerpią dwa miasta: Lwówek Śląski i Bolesławiec. Pojawia się realna obawa zanieczyszczenia wody, co mogłoby zagrozić zdrowiu mieszkańców korzystających z niej jako z źródła wody pitnej.

Dodatkowo, projektowane składowisko odpadów znajduje się w obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 317, obejmującego tereny Gminy Lwówek Śląski i Bolesławiec, z którego również pozyskiwana jest woda pitna. To stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo wody spożywanej przez mieszkańców obu miast.

Pomimo społecznych protestów i negatywnych opinii ekspertów, Marszałek Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wznowieniu postępowania administracyjnego w tej kwestii. Jednakże, należy podkreślić, że jest to jedynie kontynuacja procesu, a nie anulowanie pozwolenia na działalność.

Należy zadać pytanie, czy władze Bolesławca i okolic wykazują wystarczające zaangażowanie w sprawę. W obliczu narastającego sprzeciwu społecznego, brak zainteresowania ze strony lokalnych urzędników i mediów z Bolesławca może wzbudzać niepokój odnośnie ich świadomości, intencji i reakcji na potencjalne ryzyko dla zdrowia i środowiska. W kontekście tak ważnej kwestii, kluczowe jest pełne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w poszukiwanie rozwiązania, które zabezpieczy środowisko przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x