W dniu 6 lutego 2024 zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców IMPULS LOKALNY. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w tej sprawie prezentuje przed siedzibą Krajowego Biura Wyborczego nasz Pełnomocnik Wyborczy i radny Powiatu – Jacek Łuczkowski.

Rejestracja naszego Komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą jest kluczowym krokiem umożliwiającym rozpoczęcie kampanii wyborczej, w której przede wszystkim przedstawimy nasz program wyborczy oraz naszych kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach samorządowych.

W najbliższym czasie zaproponujemy mieszkańcom Bolesławca i Powiatu Bolesławieckiego wspólne pomysły oraz inicjatywy, które już razem z Wami tworzymy. Propozycje te będą skoncentrowane na rozwiązaniu najbardziej palących problemów społecznych i gospodarczych, ale przede wszystkim na wizji dobrej przyszłości naszej “małej Ojczyzny”.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Komitetu Wyborczego Wyborców IMPULS LOKALNY, na której sukcesywnie będą się pojawiać nowe informacje dotyczące naszych kandydatów na radnych, programu wyborczego, przebiegu kampanii i wiele innych.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x