Komitet Wyborczy Wyborców IMPULS LOKALNY
ul. Romualda Traugutta 14
59-700 Bolesławiec

Numer konta bankowego (podamy wkrótce).

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz Komitetu Wyborczego IMPULS LOKALNY nie może przekraczać 15- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. kwoty 63 630,00 zł.

Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x