KWW Impuls Lokalny to inicjatywa, która powstała z myślą o mieszkańcach naszego Bolesławca. Nasz program wyborczy jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania, z którymi borykają się nasi mieszkańcy na co dzień. Program jest owocem naszych wspólnych rozmów, spotkań i Waszych zgłoszeńktórych dokonywaliście pisząc do nas.

Skupiamy się na lokalnych problemach, proponując konkretne rozwiązania i innowacyjne pomysły, które mają na celu poprawę jakości życia w naszej gminie, mieście czy regionie. W naszym programie priorytetem jest rozwój zrównoważony, który uwzględnia ochronę środowiska, wsparcie dla lokalnej gospodarki oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i techniczną.

Przedstawiamy Państwu kluczowe założenia naszego programu. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty, w której każdy czuje się wysłuchany i doceniony, a inwestycje i inicjatywy realizowane są z myślą o dobru wspólnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Otwarte Drzwi Prezydenta – lepszy kontakt z Mieszkańcami

Nasze zobowiązanie koncentruje się na wprowadzeniu nowego wymiaru w komunikacji między władzami a mieszkańcami Bolesławca, aby każdy czuł się wysłuchany i ważny. Nasz kandydat na prezydenta, Łukasz Molak, symbolizujący tę zmianę, postanowił, że jego kadencja będzie przełomem w otwartości i bezpośrednim dialogu z mieszkańcami. Otwarte Drzwi Prezydenta to nie tylko metafora, ale konkretne działanie, które zamierzamy wprowadzić:

 • Budowanie silnej więzi z mieszkańcami: Wierzymy, że bezpośredni kontakt i otwartość są kluczami do budowania silnego zaufania i więzi między mieszkańcami a władzami. Taka polityka pozwoli na lepsze zrozumienie i skuteczniejsze adresowanie potrzeb społeczności lokalnej.
 • Miesięczne otwarte gabinety prezydenta: Raz w miesiącu gabinet prezydenta zostanie otwarty dla wszystkich Bolesławian, dając im unikalną możliwość zobaczenia, jak wygląda praca na najwyższym szczeblu zarządzania miastem. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko zwiększenie przejrzystości działania Urzędu Miasta, ale również budowanie zaufania i mocnych relacji między mieszkańcami a ich przedstawicielami.
 • Transparentność i otwartość na dialog: Naszym celem jest stworzenie atmosfery otwartości, gdzie każda sugestia czy problem mieszkańców znajdzie swoje miejsce i zostanie potraktowany z należytą uwagą.

Zobowiązujemy się do realizacji tych kroków, aby zapewnić, że każdy mieszkaniec Bolesławca czuje się ważny i wysłuchany. Razem zbudujemy miasto, które nie tylko słucha, ale także reaguje na potrzeby swoich mieszkańców, czyniąc Bolesławiec lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.

Rozwinięcie budownictwa komunalnego, deweloperka to nie rozwiązanie problemów mieszkaniowych, szczególnie młodych ludzi

Rozwój budownictwa komunalnego jest kluczowy dla rozwiązania problemów mieszkaniowych w Bolesławcu, szczególnie dla młodych ludzi, osób samotnych i niepełnosprawnych, dla których obecne rozwiązania deweloperskie są niedostępne lub niewystarczające. W naszym programie wyborczym proponujemy konkretne działania, aby każdy mieszkaniec znalazł dom odpowiadający jego potrzebom:

 • Wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą: Umożliwimy wykup z bonifikatą trzeciego i kolejnych mieszkań komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej. To rozwiązanie ma na celu pomoc mieszkańcom, którzy chcieliby stać się właścicielami mieszkań, w których żyją, ale dotychczasowe przepisy nie pozwalały im na skorzystanie z bonifikat.
 • Budowa nowych mieszkań komunalnych: Zobowiązujemy się do zwiększenia liczby dostępnych mieszkań komunalnych poprzez inwestycje w nowe budownictwo. Naszym celem jest zapewnienie godnych warunków mieszkalnych dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia ze strony miasta.
 • Wsparcie dla osób niekwalifikujących się do mieszkań komunalnych: Skoncentrujemy się na wsparciu osób, które z różnych przyczyn nie mogą wynająć mieszkań komunalnych od miasta. Program dopłat do czynszu dla mieszkań na rynku komercyjnym będzie skierowany do osób o niskich dochodach, w szczególności młodych par i osób samotnych, które znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Realizując te działania, stawiamy na kompleksowe podejście do problemu mieszkaniowego w Bolesławcu. Nasz program ma na celu nie tylko zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych, ale również wsparcie finansowe dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej. Wierzymy, że każdy mieszkaniec Bolesławca zasługuje na dostęp do bezpiecznego i przystępnego cenowo domu, co jest fundamentem do budowania szczęśliwej i stabilnej przyszłości.

Przywrócenie komunikacji podmiejskiej w celu zmniejszenia potoku aut z ościennych gmin do Bolesławca, polepszenia jakości powietrza, zwiększenia liczby bezpłatnych miejsc parkingowych

Naszym kluczowym celem jest znaczna poprawa jakości życia mieszkańców Bolesławca oraz osób z ościennych gmin poprzez przywrócenie i rozwój komunikacji podmiejskiej. Uważamy, że efektywne i przemyślane połączenia podmiejskie przyczynią się do zmniejszenia potoku samochodów wjeżdżających do miasta, co z kolei wpłynie na poprawę jakości powietrza i zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych. Nasze działania obejmą:

 • Zmniejszenie zatłoczenia i poprawa jakości powietrza: Przywrócenie efektywnej komunikacji podmiejskiej to klucz do redukcji liczby pojazdów wjeżdżających do centrum miasta. Dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, poprawi się zdrowie mieszkańców, a samo miasto stanie się bardziej przyjazne i dostępne.
 • Zwiększenie dostępności bezpłatnych miejsc parkingowych: Redukcja potoku samochodów przyczyni się do zwiększenia liczby wolnych miejsc parkingowych. Planujemy likwidację Strefy Płatnego Parkowania, co oznacza, że więcej miejsc w centrum miasta będzie dostępnych bez opłat. To ułatwi życie mieszkańcom Bolesławca, którzy na co dzień załatwiają sprawy w mieście, a także odciąży obszary przyległe do tak zwanej „średnicy miejskiej”, gdzie obecnie obowiązuje płatne parkowanie.
 • Promowanie Zrównoważonego Rozwoju: Przywracając i modernizując komunikację podmiejską, chcemy promować zrównoważony rozwój naszej wspólnoty. Naszym celem jest stworzenie systemu, który będzie wygodny, szybki i dostępny dla wszystkich, zachęcając tym samym do korzystania z transportu publicznego zamiast prywatnych pojazdów.
 • Otwartość na Dialog i Współpraca: Zobowiązujemy się do prowadzenia otwartego dialogu z mieszkańcami Bolesławca i okolicznych gmin, aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały potrzebom społeczności. Wierzymy, że wspólnie możemy stworzyć system komunikacji, który będzie sercem naszego zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do współtworzenia tej zmiany. Tylko razem, poprzez nasze zaangażowanie i współpracę, możemy uczynić Bolesławiec i okolice lepszym miejscem do życia – miastem, które troszczy się o środowisko, zapewnia łatwy dostęp do usług i przestrzeni miejskich, oraz promuje zdrowy i zrównoważony styl życia.

Likwidacja Strefy Płatnego Parkowania

Naszym priorytetem jest zwiększenie jakości życia w Bolesławcu poprzez wprowadzenie zmian, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców i zdejmą z nich niepotrzebne obciążenia. W tym celu proponujemy likwidację Strefy Płatnego Parkowania (SPP), co przyniesie szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców:

 • Naturalne zniesienie biletowania na parkingach przy marketach, dworcu PKP i targowiskach: Parkingi, które obecnie są zmuszone do wprowadzenia opłat ze względu na bliskość SPP, będą mogły powrócić do modelu bezpłatnego parkowania, co dodatkowo zwiększy dostępność i wygodę korzystania z lokalnych usług.
 • Zwiększenie mobilności mieszkańców: Ułatwienie dostępu do różnych części miasta bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów za parkowanie pozytywnie wpłynie na mobilność wszystkich Bolesławian.
 • Poprawa jakości powietrza: Zmniejszenie liczby pojazdów na drogach miasta przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości powietrza – krok niezwykle ważny dla zdrowia dzieci, seniorów oraz wszystkich mieszkańców.
 • Odzyskanie poczucia przynależności do miasta: Chcemy, aby mieszkańcy Bolesławca czuli się gospodarzami swojego miasta, a nie gośćmi zmuszonymi do płacenia za możliwość korzystania z jego przestrzeni. Likwidacja SPP to krok ku temu, by Bolesławianie ponownie poczuli się jak w domu.

Przekonani jesteśmy, że likwidacja Strefy Płatnego Parkowania to kluczowy element w strategii oddawania miasta w ręce jego mieszkańców, poprawy jakości życia oraz stworzenia przestrzeni bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska.

Budżet obywatelski – rozwinięcie, promocja i wdrożenie

Naszym celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Bolesławca w decydowanie o rozwoju i kierunkach działań kulturalnych oraz społecznych w naszym mieście. Wierzymy, że budżet obywatelski jest niezbędnym narzędziem do realizacji tej wizji, a mieszkańcy powinni mieć realny wpływ na to, jakie projekty są finansowane z budżetu miasta. Dlatego proponujemy:

 • Wsparcie dla obywatelskich inicjatyw kulturalnych: Aktywnie wspieramy inicjatywy kulturalne, które łączą mieszkańców i przywracają miastu ducha wspólnoty. Projekty takie jak Gliniada, Blues nad Bobrem czy Hard Core Festival – Przegląd Kapel Garażowych, będą miały nasze pełne wsparcie.
 • Przywrócenie ducha wspólnoty: Zobowiązujemy się do promowania działań, które budują poczucie wspólnoty i wspólnego obowiązku wobec miasta. Uważamy, że mieszkańcy powinni czuć się współtwórcami życia kulturalnego Bolesławca.
 • Decyzyjność mieszkańców: Bolesławianie powinni mieć głos w decydowaniu, jakie wydarzenia kulturalne zasługują na wsparcie. Wdrożymy mechanizmy umożliwiające mieszkańcom efektywny udział w procesie decyzyjnym.
 • Promocja i wdrożenie budżetu obywatelskiego: Zobowiązujemy się do wypromowania i wdrożenia idei budżetu obywatelskiego, który pozwoli mieszkańcom decydować o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta. Chcemy, aby każdy miał możliwość zgłaszania i wspierania projektów, które będą miały pozytywny wpływ na życie społeczne i kulturalne w Bolesławcu.
 • Współpraca ze środowiskami kulturalnymi: Nawiążemy ścisłą współpracę ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi rozwijaniem życia kulturalnego w Bolesławcu. Naszym celem jest stworzenie otwartego dialogu, który przyczyni się do lepszego rozumienia potrzeb i oczekiwań społeczności.

Wdrażając te działania, chcemy pokazać, że Bolesławiec jest miastem otwartym na inicjatywy swoich mieszkańców, a kultura i społeczność lokalna są dla nas priorytetem. Budżet obywatelski stanie się narzędziem, które pozwoli na realizację projektów bezpośrednio odpowiadających na potrzeby i oczekiwania Bolesławian, czyniąc nasze miasto jeszcze bardziej żywym i atrakcyjnym miejscem do życia.

Zielony Impuls dla Bolesławca

Nasz program wyborczy stawia na zieloną rewitalizację Bolesławca, rozumiejąc kluczowe znaczenie zieleni miejskiej dla zdrowia, dobrostanu mieszkańców oraz estetyki miasta. Przywrócimy Bolesławcowi jego zielone serce poprzez szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie ilości i jakości przestrzeni zielonych w mieście oraz na obrzeżach. Działania te obejmują: Działania te obejmują:

 • Sadzenie dużych drzew: Inwestycje w duże, dojrzałe drzewa, nie tylko sadzonki, by szybko poprawić jakość powietrza, zapewnić naturalny cień i poprawić estetykę miejską. Skoncentrujemy się na posadzeniu ich w parkach, na skwerach oraz wzdłuż ulic, tworząc zieloną infrastrukturę wspierającą biodywersyfikację.
 • Profesjonalna pielęgnacja terenów zielonych: Zintensyfikujemy działania mające na celu właściwą pielęgnację i rozwój istniejących terenów zielonych, parków i parko-lasów komunalnych, takich jak obszary przy ul. Piastów czy ul. Jeleniogórskiej, które obecnie są zaniedbane.
 • Powołanie ogrodnika miejskiego: Kluczowym elementem naszej strategii będzie utworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego, który będzie odpowiedzialny za koordynację prac związanych z zielenią miejską, w tym za pielęgnację, rozwój terenów zielonych oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Ogrodnik miejski będzie wspierał miasto w kreowaniu przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i korzystnych dla środowiska.
 • Poprawa jakości powietrza i zdrowia psychicznego: Nasze działania mają na celu nie tylko estetyczną poprawę miasta, ale także wpływanie na zdrowie mieszkańców poprzez lepszą jakość powietrza i tworzenie przestrzeni do rekreacji i relaksu.
 • Edukacja ekologiczna i zaangażowanie społeczności: Pragniemy aktywnie włączyć mieszkańców w proces tworzenia zielonego Bolesławca, organizując warsztaty, spotkania edukacyjne oraz inicjatywy społeczne, które będą promować zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.
 • Ogródki działkowe: W naszym podejściu do planowania przestrzennego priorytetem jest harmonijne współistnienie zielonych przestrzeni z infrastrukturą miejską, a nie ich zastępowanie. Ochrona ogrodów działkowych przed przejęciem przez deweloperów jest dla nas kwestią priorytetową, a wszelkie próby takich działań spotkają się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Wierzymy, że poprzez odpowiedzialne i zrównoważone planowanie przestrzenne możemy osiągnąć rozwój naszego miasta, który będzie służył wszystkim mieszkańcom, nie zapominając o ochronie naszego dziedzictwa naturalnego i społecznego. Zapewniamy, że będziemy stać na straży istniejących ogrodów działkowych, dbając o ich ochronę i rozwój jako istotnych elementów zielonej infrastruktury naszego miasta. Dlatego też zdecydowanie sprzeciwiamy się jakimkolwiek planom wywłaszczenia ogrodów działkowych na potrzeby rozbudowy cmentarza komunalnego czy innych celów.

Nasza wizja „Zielonego Impulsu dla Bolesławca” to holistyczne podejście do kwestii zieleni miejskiej, które pozwoli na stworzenie zdrowego, estetycznie atrakcyjnego i ekologicznie zrównoważonego środowiska dla wszystkich mieszkańców. Wierzymy, że zielony Bolesławiec będzie miejscem, gdzie każdy będzie mógł cieszyć się naturą, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Architektura i urbanistyka – przywrócenie stanowiska Architekta Miejskiego

W odpowiedzi na narastający chaos architektoniczno-budowlany i potrzebę wprowadzenia ładu urbanistycznego w Bolesławcu, zobowiązujemy się do przywrócenia stanowiska Architekta Miejskiego. Realizacja tego celu obejmie:

 • Spójne wytyczne urbanistyczne: Architekt Miejski będzie miał za zadanie opracowanie i wdrażanie jasnych, spójnych wytycznych urbanistycznych, które pomogą w harmonijnym rozwoju miasta, szanującym jego historyczny charakter oraz potrzeby mieszkańców.
 • Monitorowanie procesów budowlanych: Poprzez skuteczniejsze monitorowanie i kontrolę procesów budowlanych, możliwe będzie zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi i zagęszczeniu budynków, co przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście.
 • Ochrona przestrzeni zielonych: Wprowadzenie zasad, które zagwarantują ochronę i rozwój przestrzeni zielonych w mieście, będą miały kluczowe znaczenie dla dobrostanu mieszkańców i ekologii.
 • Współpraca z mieszkańcami i deweloperami: Architekt Miejski będzie pełnił rolę mediatora między interesami mieszkańców a planami deweloperskimi, dążąc do znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony.

Wierzymy, że te kroki pozwolą na stworzenie przemyślanego, zrównoważonego rozwoju Bolesławca, który będzie odpowiadał na aktualne i przyszłe potrzeby jego mieszkańców.

Budowa hali widowiskowo-sportowej – nowe centrum rozrywki i sportu dla Bolesławca

Nasz program wyborczy stawia na rozwój sportu i kultury w Bolesławcu poprzez budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Zdajemy sobie sprawę, że aby nasze miasto rozkwitało i przyciągało zarówno mieszkańców, jak i turystów, potrzebne są przestrzenie, które umożliwią organizowanie wydarzeń na najwyższym poziomie. Kluczowe cechy naszego projektu to:

 • Strategiczna lokalizacja na obrzeżach miasta: Dzięki temu zapewnimy łatwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych, minimalizując wpływ imprez na codzienne życie w centrum Bolesławca. Przewidziany obszerny parking rozwiąże problem miejsca dla samochodów gości.
 • Wsparcie dla różnorodności dyscyplin sportowych: Nowa hala będzie służyć nie tylko sportowi seniorskiemu, ale także innym dyscyplinom, oferując wysokiej klasy warunki do treningów i zawodów. Chcemy, aby stała się domem dla wszystkich bolesławieckich sportowców.
 • Centrum kulturalnych wydarzeń: Nasze nowe centrum nie będzie ograniczać się do sportu. Planujemy, że hala stanie się miejscem na organizację koncertów, spektakli, targów i innych wydarzeń masowych, co jeszcze bardziej ożywi nasze miasto.
 • Atrakcje towarzyszące: Obok hali powstaną przestrzenie z atrakcjami, takimi jak strefy relaksu, kawiarnie, czy miejsca rekreacyjne, zapewniając mieszkańcom idealne miejsce do spędzania wolnego czasu.
 • Bliska współpraca z gminą: Ściśle współpracując z gminą Bolesławiec, zapewnimy, że projekt będzie realizowany w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami społeczności. Naszym celem jest stworzenie obiektu, który będzie dumą i wizytówką miasta, sprzyjając jego rozwojowi.

Inwestycja w budowę hali widowiskowo-sportowej to inwestycja w przyszłość Bolesławca. Chcemy, aby stała się ona sercem sportowych, kulturalnych i społecznych inicjatyw, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności naszego miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Oświata i wychowanie – klucz do przyszłości Bolesławca

W obliczu wyzwań stojących przed sektorem oświaty i wychowania w Bolesławcu, nasz program skupia się na zapewnieniu wszystkim dzieciom i młodzieży równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Rozpoznajemy zróżnicowane potrzeby naszych uczniów i zobowiązujemy się do ich indywidualnego adresowania poprzez szereg działań:

 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnej: Dążymy do stworzenia bezpiecznych, nowoczesnych, i inspirujących przestrzeni edukacyjnych, które będą sprzyjać efektywnemu uczeniu się i rozwojowi.
 • Wsparcie dla kadry nauczycielskiej: Nauczyciele są fundamentem systemu edukacyjnego. Zobowiązujemy się do zapewnienia im dostępu do niezbędnych narzędzi, szkoleń, oraz wsparcia psychologicznego, aby mogli skutecznie realizować swoją misję.
 • Wdrożenie nowoczesnych technologii edukacyjnych: Zapewnimy szkołom dostęp do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, które wzbogacą proces nauczania i przygotują uczniów do wymagań współczesnego świata.
 • Promocja wartości edukacyjnych i kultury: Zainicjujemy programy i projekty promujące kulturę, sztukę, historię naszego regionu, oraz uniwersalne wartości humanistyczne, budując w ten sposób postawy i wartości.
 • Efektywne zarządzanie finansami edukacyjnymi: Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych jest kluczowe. Zobowiązujemy się do transparentnego i odpowiedzialnego zarządzania budżetem oświatowym, maksymalizując korzyści dla uczniów i nauczycieli.
 • Współpraca z rodzicami i społecznością lokalną: Silna współpraca między szkołą a domem jest fundamentem efektywnej edukacji. Promować będziemy inicjatywy zwiększające zaangażowanie rodziców i społeczności lokalnej w proces edukacyjny.
 • Dalszy rozwój Szkoły Specjalnej przez pozyskanie dodatkowego obiektu umożliwiającego wypełnienie obowiązków statutowych placówki.

Inwestycja w oświatę i wychowanie to inwestycja w przyszłość całej społeczności Bolesławca. Naszym celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które będzie sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, przygotowując go do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Kultura

W naszym programie priorytetowym jest rozwój kultury, który ma na celu nie tylko wzbogacenie życia społeczności lokalnej, ale również przyciągnięcie turystów i promocję Bolesławca jako ośrodka kulturalnego. Kluczowym elementem naszej strategii jest wykorzystanie potencjału nowoczesnej infrastruktury i wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych.

 • Świetnie zaprojektowana akustycznie hala widowisko – sportowa, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt scenotechniczny, z możliwością dowolnej konfiguracji widowni, a w niej koncerty, widowiska, festiwale, konferencje, imprezy kulturalne, sportowe … To jeden z najważniejszych punktów naszego programu.
 • Współorganizacja przez miasto wydarzeń znanych w całych kraju a stworzonych przez bolesławian – Festiwalu Blues nad Bobrem, Hard Rock Festiwalu i Gliniady.
 • Opracowanie i wdrożenie nowej Strategii Rozwoju Kultury Miasta, a następnie:
  • zwiększenie kwoty dofinansowania w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, przez organizacje pozarządowe;
  • uruchomienie Miejsca Aktywności Lokalnej wspierającego pomysły i działania społeczne mieszkańców poprzez nieodpłatne udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania;
  • wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych poprzez przyznawane „małe granty”;
  • otaczanie opieką merytoryczną lokalnych inicjatyw i działań kulturalnych na terenie miasta, twórczych działań amatorskich oraz profesjonalnych projektów;
  • wspólnie, ze wszystkimi gminami powiatu organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym, których dodatkowym efektem będzie promocja miasta i regionu.
 • Aktualizacja i opracowanie przejrzystego regulaminu przyznawania nagród za promocję miasta;
 • Wydawanie miesięcznego, bezpłatnego informatora kulturalnego z wydarzeniami organizowanym przez instytucje miejskie i organizacje pozarządowe.

Nasze zaangażowanie w rozwój kultury w Bolesławcu ma na celu nie tylko wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, ale także budowanie silnej tożsamości lokalnej i wspieranie integracji społeczności. Wspólnie stworzymy przestrzeń, w której kultura jest dostępna dla wszystkich, inspirując i łącząc mieszkańców miasta i regionu.

Sport

Nasz program wyborczy stawia na odbudowę i wsparcie sportu w Bolesławcu, z szczególnym uwzględnieniem sportu seniorskiego oraz promocji lokalnej turystyki pieszo-rowerowej. Wierzymy, że sport jest fundamentem zdrowego i aktywnego społeczeństwa, a nasze miasto ma nieograniczone możliwości do stania się przykładem aktywnej wspólnoty. Działania, które planujemy wprowadzić:

 • Odbudowa sportu seniorskiego: Zapewnienie wsparcia i rozwoju sportu seniorskiego, aby seniorzy mogli aktywnie spędzać czas, poprawiając swoje zdrowie i samopoczucie. Sport dla seniorów stanie się ważnym elementem lokalnej polityki sportowej.
 • Wsparcie dla stowarzyszeń promujących turystykę pieszo-rowerową: Aktywne promowanie i wsparcie inicjatyw skupionych na lokalnej turystyce pieszo-rowerowej. Takie działania nie tylko zwiększą atrakcyjność Bolesławca jako miasta przyjaznego turystom i mieszkańcom, ale także wpłyną na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej społeczności.
 • Inwestycje w infrastrukturę sportową: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej, tak aby każdy mieszkaniec mógł znaleźć dla siebie odpowiednią formę aktywności. Zadbanie o dostępność obiektów sportowych będzie sprzyjać regularnej aktywności fizycznej.
 • Przejrzysty podział środków na sport: Wprowadzenie klarownych i sprawiedliwych zasad finansowania klubów sportowych oraz zajęć sportowych, z realnym wsparciem ze strony Rady Sportu. Silna i niezależna Rada Sportu, składająca się z przedstawicieli klubów, będzie miała decydujący wpływ na alokację środków.
 • Promocja sportu jako elementu integracji społecznej: Sport ma moc łączenia ludzi – stworzymy warunki, by sport stał się punktem wspólnym dla mieszkańców, niezależnie od ich wieku czy zainteresowań. Inicjatywy sportowe będą okazją do budowania społeczności i promowania zdrowego stylu życia.
 • Wsparcie prezydenta i lokalnych władz dla sportu: Aktywne zaangażowanie prezydenta miasta i lokalnych władz w rozwój sportu, w tym obecność na ważnych wydarzeniach sportowych, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Bolesławca dla sponsorów i inwestorów.
 • Wykorzystanie potencjału lokalnych fachowców: Rozpoznanie i aktywne wykorzystanie doświadczenia oraz talentów lokalnych specjalistów od sportu, co przyczyni się do rozwoju różnorodnych dyscyplin sportowych w Bolesławcu.

Stawiamy na kompleksowy rozwój sportu w Bolesławcu, rozumiejąc jego znaczenie nie tylko dla zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, ale również dla rozwoju społecznego, gospodarczego i promocyjnego naszego miasta. Sport to nie tylko rywalizacja i wyniki, ale przede wszystkim zdrowie, integracja i radość życia. Nasz „Impuls” ma na celu stworzenie silnej i aktywnej społeczności, która znajdzie w sporcie inspirację do działania i źródło pozytywnej energii.

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców – fundament rozwoju Bolesławca

Zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką lokalni przedsiębiorcy i rodzinne firmy odgrywają w rozwoju gospodarczym i społecznościowym Bolesławca. W naszym programie wyborczym kładziemy nacisk na stworzenie stabilnego i przewidywalnego środowiska dla biznesu, które będzie sprzyjać inicjatywom lokalnym oraz zachęcać do inwestowania w nasze miasto. Działania, które proponujemy, to:

 • Stabilny system podatków: Zobowiązujemy się do opracowania systemu podatkowego, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla miasta, jak i dla przedsiębiorców. Naszym celem jest stworzenie warunków, które pozwolą na przewidywalne prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej.Zamrożenie podatków dla przedsiębiorców: Sprawdzimy możliwość zamrożenia podatków od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców oraz stawek podatku od środków transportowych. Taki krok ma na celu zapewnienie większej stabilności finansowej firmom działającym w Bolesławcu.
 • Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą: Chcemy wprowadzić ulgi podatkowe dla nowych inicjatyw gospodarczych, by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Bolesławcu. Rozważymy możliwość zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości na pierwszy rok działalności.
 • Powołanie otwartej, miejskiej komisji przedsiębiorczości i inkubatora przedsiębiorczości: Inicjatywa ta ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez doradztwo, szkolenia i pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój. Komisja będzie platformą dialogu między władzami miasta a środowiskiem przedsiębiorców.
 • Odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorczości: Jesteśmy przeciwni polityce podwyższania podatków do maksymalnych stawek dla działalności gospodarczej. Zamiast tego, skoncentrujemy się na tworzeniu warunków, które będą sprzyjać rozwojowi firm i kreowaniu wartościowych miejsc pracy.
 • Wsparcie nie tylko dla firm z Strefy Ekonomicznej: Nasz program zakłada wsparcie dla wszystkich lokalnych przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy działają oni w ramach Strefy Ekonomicznej, czy poza nią. Chcemy, aby każda inicjatywa biznesowa znajdująca się w Bolesławcu miała równy dostęp do wsparcia i możliwości rozwoju.

Przez te działania dążymy do stworzenia Bolesławca, w którym przedsiębiorczość jest ceniona i wspierana na każdym kroku. Wierzymy, że silna i zróżnicowana gospodarka lokalna jest kluczem do budowania silnej, samowystarczalnej i szczęśliwej społeczności.

Zasady współżycia sąsiedzkiego – uregulowanie kwestii przez Prezydenta Miasta

Zrozumienie i szacunek dla zasad współżycia sąsiedzkiego są fundamentem dla budowania silnej, zintegrowanej i harmonijnej społeczności w Bolesławcu. Dlatego w naszym programie wyborczym priorytetem jest uregulowanie kwestii dotyczących zasad współżycia społecznego w mieście. Zobowiązujemy się do wprowadzenia jasnych i zrozumiałych reguł, które będą wspierać i promować pozytywne relacje między mieszkańcami, a także przyczynią się do podniesienia ogólnej jakości życia w Bolesławcu:

 • Poprawa harmonii społecznej: Ustalając i egzekwując jasne zasady współżycia, zmniejszymy konflikty i napięcia między mieszkańcami, budując w ten sposób społeczność opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców: Jasne reguły zachowania w przestrzeni publicznej będą miały za zadanie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia, tworząc stabilne i przewidywalne środowisko dla wszystkich mieszkańców.
 • Podniesienie jakości życia w mieście: Regularne egzekwowanie ustalonych zasad pozwoli na utrzymanie porządku i czystości w przestrzeni publicznej, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość życia w Bolesławcu.
 • Promowanie kulturalnych norm społecznych: Zasady współżycia społecznego będą również promować wartości i normy kulturalne, które są kluczowe dla utrzymania tożsamości lokalnej i budowania społeczności opartej na wspólnych wartościach.
 • Tworzenie przyjaznego środowiska miejskiego: Dzięki uregulowaniu zasad współżycia społecznego, Bolesławiec stanie się jeszcze bardziej przyjaznym, zrównoważonym miejscem do życia, które sprzyja rozwojowi społecznemu, ekonomicznemu i kulturowemu.

Realizacja tych zobowiązań będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami oraz instytucjami miejskimi. Naszym celem jest stworzenie takich warunków w Bolesławcu, aby każdy mieszkaniec czuł się częścią wspólnoty, bezpiecznie i komfortowo, przyczyniając się do tworzenia pozytywnej przyszłości dla naszego miasta.

Zniesienie możliwości łączenia funkcji radnego i kierownika w podległych spółkach

W trosce o najwyższe standardy transparentności i sprawiedliwości w zarządzaniu miastem, nasz program wyborczy zakłada wyraźne rozdzielenie ról radnych miejskich od funkcji kierowniczych w jednostkach podległych miastu. Jesteśmy przekonani, że takie działania są niezbędne do eliminacji potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia, że radni będą rzetelnymi i niezależnymi reprezentantami mieszkańców Bolesławca:

 • Transparentność i sprawiedliwość: Zdecydowanie opowiadamy się za eliminacją praktyk zatrudniania radnych na wysokich stanowiskach w jednostkach zależnych od budżetu miasta. Działanie to ma na celu wyeliminowanie wszelkich konfliktów interesów i zapewnienie, że decyzje radnych będą służyły wyłącznie dobru wspólnemu.
 • Godność Rady Miasta: Zobowiązujemy się do przywrócenia godności i pełnej niezależności Radzie Miasta. Promowanie transparentności, odpowiedzialności oraz etyki w działaniach radnych i instytucjach miejskich będzie stanowiło fundament naszej polityki. Nie dopuścimy do sytuacji, w której radni pełnią jednocześnie role kierownicze w jednostkach finansowanych z budżetu miasta.
 • Wspieranie rozwoju i innowacji: Naszym celem jest również otwarcie miasta na współpracę z młodymi mieszkańcami oraz wspieranie środowisk dotąd marginalizowanych. Poprzez aktywne słuchanie potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych, chcemy dawać silny impuls do dynamicznego rozwoju miasta i powiatu, skupiając się na innowacyjnych i przyszłościowych projektach.
 • Promocja niezależności i wzmocnienie roli radnych: Poprzez wdrożenie tych zasad, radni będą mogli skupić się na swojej podstawowej roli – reprezentowaniu interesów mieszkańców, nie będąc obciążeni dodatkowymi funkcjami, które mogą prowadzić do konfliktu interesów.

Wierzymy, że wdrożenie tych zmian przyczyni się do budowy bardziej transparentnego, sprawiedliwego i efektywnego systemu zarządzania miastem, co w konsekwencji zwiększy zaufanie mieszkańców do lokalnych władz i wpłynie pozytywnie na całą społeczność Bolesławca.

SMART CITY – e-urząd, SMS do obywateli

Nasz program wyborczy stawia na innowacyjność i nowoczesność, zmierzając do transformacji Bolesławca w inteligentne miasto (SMART CITY), które wykorzystuje zaawansowane technologie do usprawnienia życia mieszkańców i gości. Kluczowe aspekty naszego planu to:

 • E-Urząd i Usprawnienie E-Usług: Rozwinie się i poszerzy zakres e-usług urzędu, aby mieszkańcy mogli załatwiać jak najwięcej spraw online, minimalizując potrzebę fizycznych wizyt w urzędzie. Zwiększymy dostępność i funkcjonalność platform internetowych i aplikacji mobilnych, oferujących szybkie i intuicyjne rozwiązania dla codziennych potrzeb.
 • Integracja danych i informacji w jednym miejscu: Stworzymy centralny system informacyjny – „miasto w telefonie”, który będzie integratorem wszystkich danych związanych z życiem miasta. Dzięki temu, informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, baza lokalnych firm i usług, a także ostrzeżenia o zagrożeniach pogodowych będą dostępne dla każdego z poziomu aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
 • Przewodnik po Bolesławcu z wykorzystaniem AR (Augmented Reality): Opracujemy nowoczesny przewodnik po mieście, wykorzystujący rozszerzoną rzeczywistość, aby wzbogacić doświadczenia zarówno mieszkańców, jak i turystów, oferując interaktywne zwiedzanie i poznawanie historii oraz atrakcji Bolesławca.
 • Inteligentne sterowanie światłami: Wprowadzimy system inteligentnego sterowania światłami ulicznymi, aby optymalizować ruch drogowy i zapobiegać korkom. Inwestycja ta, choć kosztowna, jest kluczowa dla płynności ruchu i poprawy jakości życia w mieście.
 • Wsparcie dla edukacji w branży IT: Zwiększymy wsparcie dla kierunków kształcenia skupionych na branży IT, aby wykształcić specjalistów, którzy będą mogli rozwijać i nadzorować projekt SMART CITY nie tylko w Bolesławcu, ale i poza jego granicami. Naszym celem jest przekształcenie Bolesławca w lokalną „Dolinę Krzemową”.

Przez realizację tych działań, Bolesławiec stanie się miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla odwiedzających, jednocześnie wyznaczając kierunek na przyszłość w zakresie rozwoju inteligentnych rozwiązań miejskich.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

W naszym programie wyborczym przykładamy dużą wagę do kwestii zdrowia psychicznego i wsparcia pedagogicznego, uznając je za fundament dobrego funkcjonowania społeczności lokalnej. Zobowiązujemy się do wdrożenia kompleksowego planu wsparcia, skupiającego się na kilku kluczowych obszarach:

 • Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy terapeutyczno-profilaktycznej: Służby miejskie i gminne będą intensywnie pracować nad rozszerzeniem dostępności profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, szczególnie skierowanej do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Naszym celem jest wczesne rozpoznawanie i reagowanie na problemy emocjonalne oraz zapobieganie ich eskalacji.
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych: Zobowiązujemy się do ścisłej współpracy i wsparcia finansowego oraz organizacyjnego dla organizacji pozarządowych i grup wolontariackich, które odgrywają kluczową rolę w lokalnym systemie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
 • Dostępność miasta dla osób z niepełnosprawnościami: Priorytetem jest dla nas zapewnienie, aby Bolesławiec był miastem w pełni dostępnym i przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu zintensyfikujemy dialog z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, włączając ich głosy do debat na forum Komisji Rady Miasta, szczególnie w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz zdrowia i spraw społecznych.
 • Ustanowienie pełnomocnika ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Pełnomocnik pełniłby kluczową rolę w zapewnieniu, że polityka powiatowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także promowania ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 • Wsparcie dla rodzin w zmieniającym się środowisku społecznym: Zmieniająca się struktura rodzin wymaga elastycznego podejścia i zrozumienia ze strony władz miejskich. Zobowiązujemy się do stworzenia i rozwijania programów wsparcia psychologicznego dla rodzin wielopokoleniowych, złożonych i przechodzących przez okresy transformacji, tak aby każdy członek rodziny mógł liczyć na pomoc i wsparcie dostosowane do jego potrzeb.

Realizując te założenia, chcemy zapewnić, że każdy mieszkaniec Bolesławca, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy stanu zdrowia, będzie miał dostęp do niezbędnej pomocy i wsparcia. Rozwój lokalnych programów wsparcia psychologicznego i pedagogicznego jest dla nas priorytetem, który przyczyni się do budowania silniejszej, zdrowszej i bardziej zintegrowanej społeczności.

Budowa piknik centrum – miejsca na spotkanie, grille, ogniska

Naszym celem jest wspieranie integracji społeczności Bolesławca i promowanie aktywności na świeżym powietrzu. W tym duchu proponujemy budowę Piknik Centrum – przestrzeni zaprojektowanej specjalnie dla mieszkańców naszego miasta, którzy pragną spędzać czas aktywnie i w gronie najbliższych. Oto główne założenia naszego projektu:

 • Przestrzeń dla wszystkich: Piknik Centrum stanie się miejscem otwartym na różnorodne formy spędzania czasu wolnego: od organizacji grilli i ognisk, po relaks w otoczeniu zieleni. Chcemy, aby było to miejsce przyjazne rodzinom, grupom przyjaciół oraz wszystkim, którzy cenią sobie kontakt z naturą.
 • Inicjatywa sprzyjająca integracji: Wierzymy, że każda inicjatywa, która zbliża mieszkańców i pozwala na wspólne spędzanie czasu, jest kluczowa dla budowania silnej i zintegrowanej wspólnoty. Piknik Centrum ma za zadanie stać się sercem integracji społecznej w Bolesławcu.
 • Szerokie konsultacje społeczne: Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w celu określenia optymalnej lokalizacji i wyposażenia Piknik Centrum. Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na kształtowanie tej przestrzeni, co gwarantuje, że projekt w pełni odpowie na ich potrzeby i oczekiwania.
 • Wyposażenie i udogodnienia: Piknik Centrum zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, taką jak miejsca do grillowania, ławki, stoliki piknikowe, a także tereny zielone przeznaczone do rekreacji i gier. Zapewnimy również dostęp do toalet oraz punktów z wodą pitną, aby maksymalnie zwiększyć komfort użytkowników.
 • Promocja aktywności na świeżym powietrzu:
  Poprzez realizację tego projektu chcemy promować zdrowy styl życia i aktywność na świeżym powietrzu. Piknik Centrum ma stać się miejscem, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie odpoczywać, integrując się z przyrodą i społecznością.

Inwestycja w Piknik Centrum to inwestycja w przyszłość Bolesławca – miasta przyjaznego mieszkańcom, otwartego na ich potrzeby i oczekiwania. Realizacja tego projektu będzie krokiem w kierunku stworzenia jeszcze lepszego miejsca do życia, gdzie każdy czuje się częścią wspólnoty.

Zmiana polityki senioralnej poprzez upowszechnienie programów dla seniorów

Rozumiejąc wyzwania i potrzeby osób starszych w naszej społeczności, proponujemy kompleksową zmianę w polityce senioralnej, której celem jest aktywizacja, wsparcie i integracja seniorów w Bolesławcu. Chcemy, aby każdy senior czuł się ważną i docenianą częścią naszej wspólnoty. Oto kluczowe punkty naszego programu:

 • Stworzenie centrum spotkań dla seniorów: Utworzymy nieodpłatne miejsce spotkań dla seniorów, emerytów i rencistów, które będzie sercem integracji społecznej. Centrum to będzie miejscem, gdzie osoby starsze mogą spędzać czas na rozmowach, grach, takich jak bingo czy na wspólnym szydełkowaniu, niezależnie od ich uczestnictwa w uniwersytecie III wieku.
 • Otwartość na wszystkie pokolenia: Chcemy, aby centrum było otwarte nie tylko dla seniorów, ale również dla dzieci, młodzieży i wszystkich, którzy szukają towarzystwa i chcą spędzić czas w miłej atmosferze. Wierzymy, że takie międzypokoleniowe spotkania będą cenne dla wszystkich uczestników.
 • Programy redukujące samotność i depresję: Wprowadzimy specjalnie zaprojektowane programy i inicjatywy mające na celu ograniczenie samotności oraz zapobieganie depresji wśród seniorów. Naszym priorytetem jest dbałość o dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne naszych starszych mieszkańców.
 • Dostępność dożywiania: Rozważymy stworzenie miejsca, w którym osoby starsze oraz uboższe mogą otrzymać posiłki za symboliczną opłatą lub bezpłatnie. Dostęp do zdrowego odżywiania jest kluczowy dla zachowania dobrego stanu zdrowia, szczególnie w podeszłym wieku.

Nasze działania będą skoncentrowane na stworzeniu przestrzeni, w której seniorzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, poczuć się potrzebni i docenieni. Polityka senioralna w Bolesławcu będzie opierać się na zasadach szacunku, integracji i wsparcia, zapewniając seniorom możliwości do aktywnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia w naszej społeczności.

Odpowiednie wsparcie dla bolesławieckich stowarzyszeń opiekujących się bezdomnymi zwierzakami oraz dla posiadaczy psów

Zobowiązujemy się do wsparcia bolesławieckich stowarzyszeń opiekujących się bezdomnymi zwierzętami oraz do zapewnienia odpowiednich warunków dla posiadaczy psów w naszym mieście. Kluczowym elementem naszego programu jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców Bolesławca, w tym czworonożnych przyjaciół. Oto główne punkty naszego założenia:

 • Stworzenie miejsc na spacery z psami:
  • Utworzymy specjalnie dedykowane miejsca na spacery z psami, które będą odpowiednio przystosowane do potrzeb zwierząt i ich właścicieli. Takie przestrzenie zapewnią bezpieczne i komfortowe warunki do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu.
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Wspólnotami Mieszkaniowymi:
  • Kluczem do realizacji tego celu jest ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami mieszkaniowymi. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie zaprojektowanie i wyznaczenie odpowiednich miejsc dla zwierząt w harmonii z potrzebami całej społeczności.
 • Wsparcie dla Stowarzyszeń opiekujących się zwierzętami:
  • Zobowiązujemy się do zapewnienia wsparcia finansowego, organizacyjnego oraz promocyjnego dla stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Ich praca jest nieoceniona dla dobra zwierząt oraz całej społeczności lokalnej.
 • Edukacja i świadomość społeczna:
  • Podjęte działania będą również skierowane na zwiększenie świadomości społecznej odnośnie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i ich obecności w przestrzeni miejskiej. Organizacja warsztatów, spotkań edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych będzie sprzyjała budowaniu kultury współżycia i wzajemnego szacunku między mieszkańcami a zwierzętami.

Naszym celem jest stworzenie Bolesławca, który będzie przyjazny zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Pragniemy, aby nasze miasto było miejscem, w którym harmonijne współistnienie wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od liczby ich nóg, jest nie tylko możliwe, ale i wspierane na każdym kroku.

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x